Felhasználási feltételek – www.kulturnaplo.hu

I. Meghatározások

I.1. Tartalom

A kulturnaplo.hu oldalon található mindennemű szöveges és grafikai hír, anyag és információ, függetlenül attól, hogy kívánt tartalom kimondottan csak az oldalon érhető el, vagy esetlegesen letölthető tartalomról szól.

I.2. Felhasználó

Az a természetes- vagy jogi alany, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a kulturnaplo.hu weboldal tartalmát felhasználja -függetlenül attól, hogy ezt regisztrált vagy nem regisztrált látogatóként teszi- ezzel a jelen felhasználási feltételeket megérti és elfogadja. A kiskorú Felhasználó esetén a tevékenységéért a kiskorú törvényes képviselője felel.

II. Tartalom felhasználás

II.1. Médiafelhasználás

A Felhasználó – a médiatájékoztatás keretei között – a tények megváltoztatása nélkül veheti át a kulturnaplo.hu oldal Tartalmát, az oldal tartalmának lényeges elemeitől nem lehet eltérni, továbbá a II.1.1. – II.1.3. pontok betartásával – kiegészíteni és módosítani, az oldal tartalmához magyarázatot fűzni, valamint sokszorosítani és terjeszteni.

Az kulturnaplo.hu oldal lemásolása, a Tartalom bárminemű reklámcélú vagy promóciós felhasználása, az oldal tartalmainak válogatás nélküli átvétele, szoftveres vagy egyéb automatikus másolása TILOS!

II.1.1. A kulturnaplo.hu weboldal szöveges tartalmainak felhasználása

Kötelezi a felhasználó magát az alábbiakra:

– az oldalról átvett tartalmak és változatlan szöveggel közölt írások, vagy lényeges változtatás nélkül közölt írás és tartalom esetén, forrásként megjelöli a kulturnaplo.hu oldalt;

– az oldalról átvett anyagokat, annak tartalmát és a leközölt anyag információját ferdítés, félreérthetőség és rosszindulat nélkül, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza és használja fel, valamint közli le;

– azon a már megjelent híranyagok esetén, amelyeket utólagosan a kulturnaplo.hu oldal szerkesztője visszavon, estlegesen javít, pontosít vagy kiigazít, úgy mindezt a már korábban átvett, a saját oldalán, illetve a saját anyagában megjelenített szolgáltatási vagy publikálási felületén azonnali hatállyal módosítja és javítja. Szükség szerint megfelelően pontosítja, kiigazítja és érvényesíti a tartalmat, valamint a továbbiakban az eredeti híranyagra semmilyen formában nem utal és nem hivatkozik;

– amennyiben a hír javítására pontosítására vagy visszavonására nem kerül sor, és a hírfeldolgozásból adódó (pl. átszerkesztési, -tartalommódosítási, -címváltoztatási) harmadik féltől érkező reklamáció, megkeresés, esetlegesen kárigény érkezik, úgy az utóbbi jelzett igény esetén maradéktalanul felelősséget vállal, továbbá helyt áll. Elismeri azt, hogy a Tartalom szolgáltatójának, illetve a weboldal üzemeltetőjének felelőssége a fent rögzített esetekben kizárt;

– A jogszerű Tartalmi felhasználás keretein túlhaladva (a felhasználási platformon kívüli megjelenés eseteit kivéve) részben/egészben nem tárolja, archívumot, adatbázist nem képez belőle, illetve a hozzáférhetőséget szigorúan mellőzi.

II.1.2. A honlap fényképes tartalmainak felhasználása

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy

– a kulturnaplo.hu oldalról átvett álló fényképeket/fotókat forrásmegjelöléssel közli: kulturnaplo.hu;

– a fotó képaláírását kizárólag képpel együtt teszi közzé. Más témát, más hírt vagy szöveget nem illusztrálhat a fényképpel, csak abban az esetben, ha ez a fénykép eredeti mondanivalójától nem tér el jelentősen, ha nem áll ellentétben vele;

– a fényképfelvételeket tovább felhasználás céljából harmadik fél számára nem engedi át, valamint a fényképekből archívumot nem képez;

– a fényképfelvételek és a kísérő szövegek tartalmát és jelentését – annak szereplőit- vágással és számítógépes retusálással, összemosással és semminemű beavatkozással nem lehet megváltoztatni. A felhasználás és a publikálás során a személyekhez kapcsolódó jogokat szigorúan szükséges betartani.

– a kulturnaplo.hu oldal grafikát csak az azon szereplő forrásmegjelöléssel adja közre és nem képez archívumot a grafikákból.

II.1.3. A kulturnaplo.hu weboldal videós és mozgóképes tartalmainak felhasználása

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy

– a weboldalról átvett videókat a kulturnaplo.hu forrásmegjelöléssel teszi közzé;

– a videó aláírását csak képpel együtt közli;

– a videókat tovább felhasználásra harmadik fél számára nem adja át és archívumot a videókból nem képezhet;

– a videók és a kísérő szövegek tartalmát és jelentését – annak szereplőit- vágással és számítógépes retusálással, összemosással és semminemű beavatkozással nem lehet megváltoztatni, ha az a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll. A felhasználás és a publikálás során a személyekhez kapcsolódó jogokat szigorúan szükséges betartani.

II.2. Szabad felhasználás

A Tartalom tekintetében a felhasználó jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott pontok alapján köteles feltüntetni. Nem lépheti túl a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet, valamint a jövedelemszerzés és/vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

Abban az esetben is -amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve nem szolgálja- szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása.

Tilos a Tartalom szoftveres és egyéb úton történő válogatás nélküli automatikus átvétele is.

II.3. A kulturnaplo.hu oldal Tartalmának közvetlen üzletszerzésre irányuló felhasználásának korlátozása

A kulturnaplo.hu által közzétett Tartalom díjtalanul, ellenszolgáltatás nélkül elérhető a Felhasználóknak. Ezek alapján szigorúan tilos a weboldal tartalmaiból a hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében hasonló és azonos tevékenység folytatása, tilos továbbá a Tartalom egészben vagy részben történő értékesítése, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítése egyaránt.

III. Adatkezelés

III.1. A kulturnaplo.hu olvasók önkéntes feliratkozását tesszük lehetővé.
III.2. A feliratkozásnál megadni szükséges:
  • név (lehet becenév is), – hogy nevükön tudjuk szólítani az Olvasókat;
  • email cím – hogy az elkért anyagokat, információkat továbbítani tudjuk.
  • az adatvédelmi szabályzatunk elfogadása.
III.3. Érintettek köre:

azok az oldallátogatók, akik szeretnének további mélyebb, összefogottabb, részletesebb információkat.

III.4. Az adatgyűjtés célja:

hogy az információkat el tudjuk juttatni az Olvasóhoz, mivel azt kérte.

III.5. Email

A kulturnaplo.hu ingyenes anyagait elkérő Olvasók a leiratkozásukig elektronikus marketing leveleket is kaphatnak a kulturnaplo.hu oldal üzemeltetőjétől. A marketing célzatú leveleket szezonálisan és a kulturális-szabadidőprogramok aktualitása kapcsán küldjük.

III.6. Az adatkezelés időtartama:

az Olvasó önkéntes leiratkozásáig.

III.7. Jog a megismeréshez, törléshez

Az érintettek körének joga van az Oldalakon tárolt adataikat megismerni, és kérni azok módosítását, törlését.

III.8. Az önkéntes feliratkozás

bármikor megszakítható, a minden levelünkben megtalálható leiratkozási linkkel.

III.9. Adatkezelő szoftver

Az Oldalakon az adatok elektronikus kezelését feliratkozóink esetében a Listamester nevű hírlevélküldő szoftverrel végezzük.

III.10. Leiratkozás

Az Olvasó az adatbázisból való törlését az általunk küldött levelek alján található egyszerű, kattintással működő Leiratkozás linkre kattintva kérheti. Az Olvasó ez esetben választhat: vagy csak az adott sorozatról iratkozik le, vagy a kulturnaplo.hu a Listamester rendszerrel kezelt összes sorozatáról – de meg is gondolhatja magát még a folyamat közben, ha véletlenül kattintott volna a linkre.

III.11. Adatforrás

Regisztrációért nyújtott anyagainkat és információinkat kizárólag az oldalon önkéntesen feliratkozott személyek számára szolgáltatunk. Nincs vásárolt adatbázisunk, harmadik féltől nem szerzünk be olvasói adatokat.

III.12. Adat hozzáférés

A regisztrációval megadott adatokat harmadik félnek, más vállalkozásnak vagy magánszemélynek nem adjuk át és nem adjuk el. Az önkéntes regisztrációval épülő adatbázisunkhoz senki másnak nincs hozzáférése.

Az adatokat marketing, ügyfélkezelés, ügyfélkapcsolat, megrendelések teljesítése, számlázással kapcsolatos teendők miatt a kulturnaplo.hu oldalhoz tartozó vállalkozás által megbízott, a vállalkozáshoz tartozó nem harmadik személy kezelheti.

III.13. Az Oldalakon értékesítéssel kapcsolatos adatkezelést is végezhetünk.

Az oldalon kizárólag ügyfelei adatait kezeli, mely a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, és a vállalkozás számlaadási kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ilyen adatok a következők: Teljes név, email cím, irányítószám, város vagy község, utca, házszám, telefonszám (kizárólag rendkívüli esetekben történő egyeztetés céljából), cégnév, cég székhelye és a szerződési feltételek elfogadása.

III.14. Az adatok megadása ez esetben is önkéntes,

annak ellenére, hogy az adatbekérő űrlapon vannak úgynevezett kötelezően kitöltendő mezők. A kötelezően kitöltendő mezőkre azért van szükség, mert ha ezen adatok hiányosak lennének, akkor nem tudnánk pontos számlát kiállítani.

III.15. Oldalunkon a Google, integrált rendszerként

úgynevezett cookie-kat használ – Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords -, melyeket a felhasználók böngészője eltárol. A cookie-kban tárolt személyes adatokhoz, vagy bármilyen, az egyéni felhasználó szintjére lebontható adatokhoz a kulturnaplo.hu oldala nem fér hozzá, ezen adatok kezelése a Google kizárólagos hatásköre. Ha a Felhasználók ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, azt a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik.

III.15.1. A Google Analytics honlapstatisztikát végez.

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltatja, használatának célja a felhasználói szokások elemzése (a látogatók, látogatások és letöltések száma, valamint a megtekintett oldalak), felhasználói élménytesztelés stb. Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre kattintva letölt és telepít egy, a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

III.15.2. A beépülő közösségi modulok kapcsán

a kulturnaplo.hu online felületein különböző közösségi oldalakról származó, úgynevezett beépülő közösségi modulokat alkalmaz, melyek használata során a felhasználók internetböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy a felhasználó internetböngészője hozzáférést nyer a kulturnaplo.hu online felületeinek valamely oldaláról, akkor is, ha Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön internetböngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). A beépített modulok, a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennél fogva a kulturnaplo.hu oldala nem tudja befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét. Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint a magánélet védelméhez való jogaira és a személyes adatok védelmét támogató beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat megtalálja az adott közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozataiban. Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi hálózat szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult.

III.15.3. Facebook beépülő modulok esetén a

Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéséről itt talál áttekintést: http://developers.facebook.com/plugins. A Facebook adatvédelméről itt olvashat további információkat: http://www.facebook.com/policy.php

III.16. Partnerprogramunk érdekében

cookie-kat juttatunk el a felhasználók böngészőjébe, hogy követni tudjuk, melyik olvasó melyik partnerünkön keresztül érkezett. A cookie-k-nak nincs lejárati határideje. Ha a Felhasználók, tehát az oldal látogatói ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, azt a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik.

III.17. Továbbá partnerprogramunk résztvevői

böngészői is cookie-kat mentenek, hogy a rendszer használatát megkönnyítsék. Ha a Felhasználók, tehát a partnerek ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, azt a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik.

III.18. Az oldalunkon https protokollt használunk,

tehát a nálunk történő adatforgalom titkosítva zajlik.

III.19. A feliratkozással és a szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi szabályzatot és a felhasználási feltételeket.

A Felhasználók által a weboldal használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

IV. Szellemi tulajdon értékesítése, valamint a szellemi tulajdon felhasználásának és hasznosításának engedélyezése

A kulturnaplo.hu oldal szellemi tulajdonára/termékére vonatkozóan

– a jogátruházásra és a szellemi tulajdon értékesítésre két lehetőség merül fel:

IV.1 A kulturnaplo.hu által a „Megírom neked” szolgáltatás kapcsán, mely szolgáltatás előre/kérésre megrendelhető egyedi szöveget tartalmaz.

A megrendelő elképzelésének tolmácsolását követően, a kulturnaplo.hu oldal megadja az árajánlatot, az ajánlat elfogadását követően elküldi a szerződést. A megrendelés a vételár megfizetésével egyidejűleg indul el, a szerződésben megjelölt vállalási határidővel.

A szerződésben rögzítésre kerül, az is hogy a megbízott fél, azaz a kulturnaplo.hu oldal az egyedi szöveg megrendelésével és a végösszeg teljesítéssel egyidejűleg lemond a szellemi tulajdonjogáról. A munka elkészültével, az egyedi szöveget a megadott elektronikus csatornán keresztül elküldi a megbízónak, ezzel az ügylet lezárásra kerül. Ha az elkészült és átadott munkát a kulturnaplo.hu oldal a továbbiakban szeretné referenciaként használni, abban az esetben van lehetősége, amennyiben ehhez a megbízófél hozzájárul és írásos engedélyt ad a kulturnaplo.hu számára, illetve akkor ha a fontos tartalmakat, neveket és részeket törli, illetve behelyettesíti.

IV.2 A kulturnaplo.hu oldalnak jogátruházás/jogátadás révén lehetősége van arra is, hogy a meglévő szellemi tulajdonát tulajdonjogát az alábbiak alapján adja át másnak.

A szellemi tulajdon átruházásával a kulturnaplo.hu oldal tulajdonosa az érintett szellemi tulajdonhoz eredetileg fűződő valamennyi jogát átadja a másik félnek. Attól kezdve, hogy a szellemi tulajdon átruházása véglegessé válik, a kérdéses szellemi tulajdon tekintetében a kulturnaplo.hu -t nem terheli többé semmilyen felelősség (pl. megújítási díjak fizetése), viszont nem is részesülhet többé az adott termék vagy szolgáltatás esetleges későbbi kereskedelmi sikeréből. Ezen túlmenően, hacsak a jogátruházási szerződés másképp nem rendelkezik, a kulturnaplo.hu nem használhatja tovább az érintett szellemi tulajdont (találmányt, védjegyet stb.), amíg az oltalom alatt áll.

A szellemi tulajdonjog átadásának körülményeit minden esetben szerződésben rögzítik.

– felhasználási, hasznosítási vagy használati engedélyt adhat ki egy másik jogalanynak, azaz a szellemi tulajdont licenciába adja, melyeket egyes és meghatározó esetekben bizalmas adatként szükséges kezelni. Ebből a célból a szellemi tulajdon kapcsán jogosult a szerző/a szellemi termék tulajdonosa titoktartási szerződést kötni.

Szellemi tulajdonjogok jogosultjaként a kulturnaplo.hu oldalnak lehetősége van arra, hogy licenciaszerződés megkötése végett tárgyalásokat folytasson egy másik jogalannyal (potenciális engedélyessel), és azáltal engedélyezze szellemi tulajdonának felhasználását, hasznosítását, vagy használatát. A kulturnaplo.hu azaz a szellemi tulajdonosnak lehetősége van egyetlen engedélyessel („kizárólagos licencia”) vagy több engedélyessel szerződni. Ha több engedélyessel köt szerződést, ezek az engedélyek lehetnek nyitottak, vagy korlátozódhatnak bizonyos iparágakra vagy földrajzi területekre (ilyen például a jogbérleti szerződés, más néven franchise).

Az engedélyért az engedélyes fizet a licenciaadónak, jellemzően az eladások bizonyos százalékában meghatározott jogdíj formájában. A szellemi tulajdonosnak joga van ahhoz is, hogy korlátokat szabjon a szellemi tulajdon felhasználásának, hasznosításának vagy használatának (földrajzi terület, alkalmazási terület stb.)

A kulturnaplo.hu tulajdonosa mint licenciaadó:

– megtartja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, tehát nincs szó a tulajdonjog átruházásáról;

– továbbra is felelős a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok fenntartásáért (és, adott esetben, érvényre juttatásáért).

A licenciaszerződéseket ügyvédek és szellemitulajdon-joggal foglalkozó szakemberek segítségével szükséges előkészíteni, de van néhány fontos szellemi tulajdonnal kapcsolatos kikötés, amelyet a szerződés aláírása előtt meg kell tárgyalni és bele kell foglalni a szövegbe.

Licenciaszerződés megkötésekor

– a szerződést írásba foglalják;

– tisztázzák, milyen szellemitulajdon-jogokról van szó;

– leszögezzék a szerződés időtartamát, a szerződés kezdetének és lejáratának időpontját;

– megtárgyalják az engedélyes által az engedélyező részére fizetendő díj (pl. átalányösszeg, jogdíj stb.) kérdését, és belefoglalják azt a szerződésbe;

– nyilatkozzanak arról, hogy kizárólagos vagy nem kizárólagos a licenciaszerződés;

– a szellemi tulajdon felhasználásának, hasznosításának vagy használatának valamennyi feltételét megemlítsék;

– meghatározzák, hogy az engedélyes a kérdéses szellemi tulajdont mely területeken használhatja fel, hasznosíthatja, illetve használhatja;

V. A VIP tagságiviszony létrejötte, hatálya és megszűnése.

V.1. A kulturnaplo.hu VIP tagságra való jelentkezésének lehetőségét

kampányszerűen elsősorban a hírlevelekben hirdetjük meg, mint ahogyan a VIP tagsági-díj összegét és az VIP tagsági érvényességének időtartamát, valamint az elfogadóhelyek és szolgáltatások listáját, a hozzákapcsolódó kedvezmények mértékével együtt.

V.2. A jelentkezéssel, a jelentkező elfogadja a jelen felhasználási feltételben rögzített feltételeket.

A tagsági jelentkezés egyben a Tagsági Szerződés is, mely a kiküldött számla alapján átutalt összeg beérkezésével válik érvényessé.

V.3. Az összeg beérkeztével indul el a VIP tagság, egy letölthető applikáción keresztül küldjük meg a VIP tagsági QR kódot.
V.4. A VIP tagok a QR kóddal vehetik igénybe a kedvezményeket,

a felsorolt helyeken lévő szolgáltatások kapcsán. Ha menet közben a kedvezményt nyújtó VIP partnerek listája bővül, vagy netán csökken, ezt úgyszintén hírlevélben tolmácsoljuk a tagok felé.

Amennyiben olyan helyzet merülne fel, hogy a hírlevében közzétett listán szereplő valamely szolgáltató -az érvényes QR kód alapján- mégsem adja meg a hirdetett kedvezményt, úgy ezen információt kérjük jelezni a kulturnaplo.hu oldalnak. Az ilyen esetleges eseteket a kulturnaplo.hu haladéktalanul megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a VIP tagot, de felelősséget nem vállal a kialakult helyzetért, kártérítés a kulturnaplo.hu irányába e tekintetben nem érvényesíthető.

V.6. A VIP tagság névre szóló és nem átruházható.
V.7. A tag a tagsági-díj megfizetésével egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen hozzájárul

ahhoz, hogy a Szolgáltató a tagsági jogviszonnyal, valamint a szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket és tájékoztatásokat küldjön meg a Tag által e célra megadott elektronikus elérhetőségére. A hírlevél-szolgáltatásról a Tag bármikor, díjmentesen leiratkozhat.

V.8. A tagság megszűnése a jelentkezéskor megadott időtartamra megfizetett VIP tagsági idő lejárta,

mely a tagsági idő végével a VIP tagság automatikusan megszűnik. Amennyiben a megszűnésről a VIP tag előzetesen tájékozást kap, és a tagsági idő kedvezményes meghosszabbítására felhívást, úgy a hosszabbítási igény jelzésével, majd a tagsági díj megfizetésével a tagság meghosszabbodik a felhívásban szereplő időtartamra.

VI. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

VI.1. A kulturnaplo.hu üzemeltetője törekszik a folyamatos és hibamentes szolgáltatás fenntartására,

de nem vállal felelősséget a weboldal funkcionalitása és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében.

VI.2. A kulturnaplo.hu üzemeltetője fenntartja magának a változtatási jogot,

a weboldal tartalmi, arculati és strukturális változtatásának kapcsán, a változtatásokat nem köteles előre jelezni és bejelenteni.

VI.3. A kulturnaplo.hu üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében,

hogy a weboldalon közzétett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

VI.4. A felhasználó a kulturnaplo.hu weboldalát kizárólag saját felelősségére használja.

A kulturnaplo.hu üzemeltetője a weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a weboldal használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja.

VI.5. A weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért,

ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a kulturnaplo.hu üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

VI.6. A kulturnaplo.hu oldal üzemeltetője jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú bármikori módosítására

azzal a feltétellel, hogy a változásról, a weboldal kezdőoldalán felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a weboldal bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

VI.7. A Felhasználó felszólítás nélkül

mindennemű jogsértés esetén, vagy a Felhasználó által, a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja kapcsán véglegesen kizárható. Továbbá a Felhasználóval szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás is indítható.

VI.8. Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak,

a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.

Kelt: 2021. július 12.

Érvényes: visszavonásig